Ngũ vị trà Bảo Lộc

Khám phá hương vị vùng trà Bảo Lộc

₫900.000

₫748.000

Ngũ Vị Collection
Trà Bảo Lộc

Hãy khám phá 5 loại hương vị trà ngon sành sõi từ xứ Bảo Lộc.

Bao giờ dưới núi làm nhà
Bên khe suối đá pha trà ngủ say

– Nguyễn Trãi –
(diễn nôm)
Designed with Shopkeeper - Premium Wordpress Theme