Kiều Thị

Nguyên bản

Trong thế giới trà đầy rẫy giai thoại, chúng tôi tìm kiếm thứ nguyên bản, là tìm kiếm sự thật nguyên gốc cùng với lý do mà nó được tạo thành. Vì chính nơi đó, tri thức mới có thể đặt bước khởi đầu cho hành trình chân lý thênh thang.
PHÒNG TRÀ

113/32 Phan Chu Trinh
Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng

LIÊN HỆ

096-799-9935
hi@kieuthi.com