Bảo Lộc

Bảo Lộc đang dần khẳng định mình như một “Tiểu Đài Loan” của ngành trà Việt Nam. Các đồn điền quy mô trung bình nhưng được dẫn dắt bởi những “lão sư” am hiểu đầy kinh nghiệm, những dòng trà cao cấp có những hương vị đắt giá nhất sứ Đài lần lượt được tái tạo ngay trên vùng đất Bảo Lộc. Mở ra trải nghiệm vị giác mới mẻ và dần tiến đến những sản phẩm đỉnh cao của trà thế giới.

CHÈ TÀU

Sài Gòn - Chợ Lớn

CHÈ CỔ THỤ

Tà Xùa - Sơn La

CHÈ CỔ THỤ

Suối Giàng