Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một giấc mơ mới. Ta chưa thực sự định hình được nó, nhưng chắc chắn, nó có vị giác tinh tế, thẩm mỹ đẹp đẽ và lối sống tử tế. Nó cũng đủ thách thức để ta thoả mãn khám phá, tin nó mang đến một cuộc sống sung túc và nhiều tình thân. Nó được gọi, Kiều Thị.

Bảo Lộc, 1/1/2021